การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ การซื้อครุภัณฑ์รายการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป๒๓๘/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562

การจ้างบำรุงรักษาระบบ IP Phone PABX AVAYA ของศูนย์ควบคุมทางพิเศษฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กันยายน 2562
 • วันพุธ, 04 กันยายน 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๖/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กันยายน 2562
 • วันพุธ, 04 กันยายน 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๘/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กันยายน 2562
 • วันพุธ, 04 กันยายน 2562

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแบบสำเร็จรูปปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๖/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กันยายน 2562
 • วันอังคาร, 03 กันยายน 2562

การจ้างเหมาทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัช ต่อเนื่อง ๓ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๖/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กันยายน 2562
 • วันอังคาร, 03 กันยายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 35 , ผู้ชมทั้งหมด : 7129

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย