การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ การจ้างทำอินทรธนูและเครื่องหมายชั้นเครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานระดับ ๑-๑๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 ธันวาคม 2561
 • วันพุธ, 19 ธันวาคม 2561

การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑ ๒๐๑๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ธันวาคม 2561
 • วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561

การซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ธันวาคม 2561
 • วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

การซื้อ LCD Monitor (Lane) จำนวน ๓๔ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ธันวาคม 2561
 • วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ.ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๒/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ธันวาคม 2561
 • วันอังคาร, 11 ธันวาคม 2561

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่านฯ สุขุมวิท

 • เลขที่ : กจด.ป.๙/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ธันวาคม 2561
 • วันอังคาร, 11 ธันวาคม 2561

การซื้อ PC Lane Controller ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๓/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 ธันวาคม 2561
 • วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 42 , ผู้ชมทั้งหมด : 5430

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย