การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563

ยกเลิกประกาศ การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถพร้อมหลังคา อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2563

การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อรถเครนติดกระเช้า พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ และเครื่องรับส่งชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2563
 • วันศุกร์, 31 มกราคม 2563

การซื้อ วัสดุไฟฟ้า รายการ AVC Controller Board ของสายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕๐ บอร์ด

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2563
 • วันศุกร์, 31 มกราคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7556

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย