การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางเดินบริเวณเชิงลาดสะพานพระราม ๙

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อ บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร สายดินแดง-ท่าเรือ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2561
 • วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561

ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเกาะกลางสะพาน ๙

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 ตุลาคม 2561
 • วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561

การจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ ๒๐ ปี ๒๕ ปี ๓๐ ปี ๓๕ ปี และ ๔๐ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 ตุลาคม 2561
 • วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561

ยกเลิกประกาศ การจ้างปรับปรุงผนังอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 ตุลาคม 2561
 • วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561

การซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพการจราจร จำนวน ๘ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กันยายน 2561
 • วันศุกร์, 28 กันยายน 2561

การซื้อบัตร IC CARD สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ใบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กันยายน 2561
 • วันศุกร์, 28 กันยายน 2561

การซื้อน้ำดื่ม

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กันยายน 2561
 • วันศุกร์, 28 กันยายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 48 , ผู้ชมทั้งหมด : 4941

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย