การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์พ่นละอองน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๑๖/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มกราคม 2564
 • วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๑๑/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 มกราคม 2564
 • วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๑๕/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มกราคม 2564
 • วันศุกร์, 15 มกราคม 2564

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ จำนวน ๑ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มกราคม 2564
 • วันศุกร์, 15 มกราคม 2564

การเช่า รถยนต์ประจำตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้ารการบริหาร) จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๒๑/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มกราคม 2564
 • วันพุธ, 13 มกราคม 2564

การเช่า เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒๓๑ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๒๓/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มกราคม 2564
 • วันพุธ, 13 มกราคม 2564

การจ้างจัดทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๗/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มกราคม 2564
 • วันพุธ, 13 มกราคม 2564


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 48 , ผู้ชมทั้งหมด : 7890

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย