การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทางด่วนเฉลิมมหานคร

105
27 มิถุนายน 2560
การซื้อเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทางด่วนเฉลิมมหานคร
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๗๔/๖๐
  • วันที่ประกาศ:
    วันอังคาร, 27 มิถุนายน 2560
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2560
3391.59 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 49 , ผู้ชมทั้งหมด : 7281

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย