การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบ MTC จำนวน ๕๒ เครื่อง

110
08 มีนาคม 2560
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบ MTC จำนวน ๕๒ เครื่อง
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๔๔/๖๐
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 08 มีนาคม 2560
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันเสาร์, 18 มีนาคม 2560
661.8 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 53 , ผู้ชมทั้งหมด : 7484

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย