การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวน สนามหญ้า และตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ในเขตทางด่วนเฉลิมมหานคร และอาคารสำนักงาน ต่อเนื่อง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

88
29 สิงหาคม 2560
การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวน สนามหญ้า และตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ในเขตทางด่วนเฉลิมมหานคร และอาคารสำนักงาน ต่อเนื่อง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓)
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๑๐๐/๖๐
  • วันที่ประกาศ:
    วันอังคาร, 29 สิงหาคม 2560
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 08 กันยายน 2560
779.95 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 54 , ผู้ชมทั้งหมด : 7286

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย