การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างงานปรับปรุงแผ่นยางรองคานของโครงสร้างทางพิเศษ

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มีนาคม 2560
 • - 24 มีนาคม 2560
 • วันอังคาร, 14 มีนาคม 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบ MTC จำนวน ๕๒ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 มีนาคม 2560
 • - 18 มีนาคม 2560
 • วันพุธ, 08 มีนาคม 2560

การจ้างปรับปรุงด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มีนาคม 2560
 • - 16 มีนาคม 2560
 • วันจันทร์, 06 มีนาคม 2560

การซื้อรถยกลากจูง ๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและเครืองรับ-ส่ง วิทยุชนิดติดรถยนต์ จำนวน ๒ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๓/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 มีนาคม 2560
 • - 12 มีนาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 02 มีนาคม 2560

การซื้อรถกระเช้า ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า ๒๕ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 09 มีนาคม 2560
 • วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2560

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อ บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางเข้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท ๖๒

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 06 มีนาคม 2560
 • วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2560

การซื้ออุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) บนทางพิเศษ

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 05 มีนาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560

การเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๑๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 03 มีนาคม 2560
 • วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2560

การจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 03 มีนาคม 2560
 • วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2560

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิศษเฉลิมมหานคร กม.๑๐+๐๐-๑๔+๒๐๐ ทิศทางท่าเรือ-บางนา และบริเวณต่างระดับท่าเรือ

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 25 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันพุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 14 , ผู้ชมทั้งหมด : 7593

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย