การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างเปลี่ยนทดแทนระบบป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 พฤษภาคม 2560
 • - 10 พฤษภาคม 2560
 • วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2560

การซื้อเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเชื่อมต่อ (Gateway) ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติระหว่าง กทพ. (Easy Pass) กับกรมทางหลวง (M-Pass)

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2560
 • - 02 มิถุนายน 2560
 • วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2560

การซื้อระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 พฤษภาคม 2560
 • - 27 พฤษภาคม 2560
 • วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560

การซื้อรถบรรทุก ๑๐ ล้อ กระเช้าและเครน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 พฤษภาคม 2560
 • - 19 พฤษภาคม 2560
 • วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560

การจ้างปรับปรุงตะแกรงระบายน้ำ บนทางพิเศษบุรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 พฤษภาคม 2560
 • - 19 พฤษภาคม 2560
 • วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560

การจ้างปรับปรุงลานจอดเครื่องจักร ฝบร.อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 พฤษภาคม 2560
 • - 15 พฤษภาคม 2560
 • วันศุกร์, 05 พฤษภาคม 2560

การซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทน/เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 พฤษภาคม 2560
 • - 15 พฤษภาคม 2560
 • วันศุกร์, 05 พฤษภาคม 2560

การซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 พฤษภาคม 2560
 • - 15 พฤษภาคม 2560
 • วันศุกร์, 05 พฤษภาคม 2560

การจ้างงานปรับปรุงแผ่นยางรองคานของโครงสร้างทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S๑)

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 พฤษภาคม 2560
 • - 14 พฤษภาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 04 พฤษภาคม 2560

การจ้างงานติดตั้งทางเดิน (Walk Way) บริเวณ Back Span สะพานกาญจนากิเษก

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 พฤษภาคม 2560
 • - 12 พฤษภาคม 2560
 • วันอังคาร, 02 พฤษภาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 14 , ผู้ชมทั้งหมด : 7593

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย