การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๑๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๔/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2556
 • - 28 กันยายน 2556
 • วันพุธ, 18 กันยายน 2556

ซื้อประกันภัย และประกัน พ.ร.บ. บุคคลที่ ๓ สำหรับยานพาหนะของ กทพ. ประจำปี ๒๕๕๗

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๒/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2556
 • - 28 กันยายน 2556
 • วันพุธ, 18 กันยายน 2556

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕๖ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๓/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2556
 • - 28 กันยายน 2556
 • วันพุธ, 18 กันยายน 2556

การจ้างพัมนาปรับปรุงระบบงานภูมิสารสนเทศทางพิเศษ

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๖/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กันยายน 2556
 • - 27 กันยายน 2556
 • วันอังคาร, 17 กันยายน 2556

การจ้างปรับปรุงโครงสร้าง U-Rib Stiffeners ของสะพานพระราม ๙

 • เลขที่ : เลขที่สอบราคา เรื่อง ประกาศ กพด.ป.๕๘/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กันยายน 2556
 • - 23 กันยายน 2556
 • วันศุกร์, 13 กันยายน 2556

การซื้อแบตเตอรี่สำรองสำหรับสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๑/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กันยายน 2556
 • - 19 กันยายน 2556
 • วันจันทร์, 09 กันยายน 2556

ซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อดำเนินการเปลี่ยน/ทดแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๒๐๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๐/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 สิงหาคม 2556
 • - 09 ตุลาคม 2556
 • วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 41 , ผู้ชมทั้งหมด : 7072

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย