การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานพัฒนาห้องควบคุมคอมพิวเตอร์

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๖/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2557
 • - 28 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2557

จ้างปรับปรุงผิวจราจร ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๔/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กุมภาพันธ์ 2557
 • - 21 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2557

ซื้อบัตรอัตโนมัติ (On Board Unit : OBU) พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กุมภาพันธ์ 2557
 • - 13 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2557

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๓/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มกราคม 2557
 • - 09 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2557

ซื้อรถดูดกวาดถนนพร้อมอุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ สัญญาณไฟวับวาบและสัญญาณไฟลูกศร จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มกราคม 2557
 • - 24 มกราคม 2557
 • วันอังคาร, 14 มกราคม 2557

ซื้อการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มกราคม 2557
 • - 23 มกราคม 2557
 • วันจันทร์, 13 มกราคม 2557

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางของทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 มกราคม 2557
 • - 17 มกราคม 2557
 • วันอังคาร, 07 มกราคม 2557

ซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมติตตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน ๒๐ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๖/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มกราคม 2557
 • - 16 มกราคม 2557
 • วันจันทร์, 06 มกราคม 2557

การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกู้ภัยของกองกู้ภัยและสื่อสาร

 • เลขที่ : กพด.ป.๙/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 ธันวาคม 2556
 • - 06 มกราคม 2557
 • วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2556

การจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายของระบบเก็บค่าผ่านทาง

 • เลขที่ : กพด.ป.๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 ธันวาคม 2556
 • - 16 ธันวาคม 2556
 • วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 41 , ผู้ชมทั้งหมด : 7072

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย