การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จ้างปรับปรุงสีตู้และอุปกรณ์ตู้จ่ายไฟ ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 เมษายน 2557
 • - 21 เมษายน 2557
 • วันศุกร์, 11 เมษายน 2557

ซื้อรถบรรทุกน้ำ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ สัญญาณไฟวับวาบและสัญญาณไฟลูกศร จำนวน ๒ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๔/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 เมษายน 2557
 • - 20 เมษายน 2557
 • วันพฤหัสบดี, 10 เมษายน 2557

การจ้างติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณช่องนนทรี

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 เมษายน 2557
 • - 10 เมษายน 2557
 • วันอังคาร, 01 เมษายน 2557

จ้างติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณชุมชนสุขุมวิท ๖๒ แยก ๓

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 มีนาคม 2557
 • - 27 มีนาคม 2557
 • วันจันทร์, 17 มีนาคม 2557

จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๙/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 มีนาคม 2557
 • - 20 มีนาคม 2557
 • วันจันทร์, 10 มีนาคม 2557

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรทางราบระดับดิน ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๘/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มกราคม 2557
 • - 19 มกราคม 2557
 • วันอาทิตย์, 09 มีนาคม 2557

จ้างงานต่อเติมอาคาร ๑ จตุจักร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (บริเวณห้องประชุมชั้น ๒ และดาดฟ้าชั้น ๓)

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2557
 • - 06 มีนาคม 2557
 • วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2557

จ้างปรับปรุงผิวจราจร ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2557
 • - 28 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2557


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 47 , ผู้ชมทั้งหมด : 7017

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย