การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จ้างปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 กรกฎาคม 2557
 • - 26 กรกฎาคม 2557
 • วันพุธ, 16 กรกฎาคม 2557

จ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าทางพิเศษกาญจนาภิเษก

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2557
 • - 29 มิถุนายน 2557
 • วันพฤหัสบดี, 19 มิถุนายน 2557

จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองตรวจสอบ ๑ แล ๒

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๓/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มิถุนายน 2557
 • - 22 มิถุนายน 2557
 • วันพฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2557

ซื้อระบบเปรียบเทียบสัญญาณวิทยุ (Comparator) พร้อมอุปกรณ์

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๙/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มิถุนายน 2557
 • - 15 มิถุนายน 2557
 • วันพฤหัสบดี, 05 มิถุนายน 2557

ซื้อรถเครน จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๐/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 มิถุนายน 2557
 • - 12 มิถุนายน 2557
 • วันจันทร์, 02 มิถุนายน 2557

การซื้อโปรแกรมเฉพาะด้าน

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 มิถุนายน 2557
 • - 12 มิถุนายน 2557
 • วันจันทร์, 02 มิถุนายน 2557

ซื้ออุปกรณ์ Storage area network (SAN) ขนาด ๑๘ TB จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 พฤษภาคม 2557
 • - 29 พฤษภาคม 2557
 • วันจันทร์, 19 พฤษภาคม 2557

การจ้างซ่อมแซมความเสียหายบนพื้นที่ของกรมทางหลวง เพื่อส่งมอบคืนโครงการก่อสร้างทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๘/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 เมษายน 2557
 • - 09 พฤษภาคม 2557
 • วันอังคาร, 22 เมษายน 2557

การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดิน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๖/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 เมษายน 2557
 • - 02 พฤษภาคม 2557
 • วันอังคาร, 22 เมษายน 2557


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 47 , ผู้ชมทั้งหมด : 7017

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย