การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจัดซื้อเครื่องกั้นช่องทางอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier : ALB) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๕ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ธันวาคม 2559
 • - 25 ธันวาคม 2559
 • วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559

การจ้างปรับปรุงติดตั้งตู้จ่ายไฟ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กพด.ป.๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 ธันวาคม 2559
 • - 24 ธันวาคม 2559
 • วันพุธ, 14 ธันวาคม 2559

การซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทน/เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๖๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 ธันวาคม 2559
 • - 23 ธันวาคม 2559
 • วันอังคาร, 13 ธันวาคม 2559

การจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2559
 • - 10 ธันวาคม 2559
 • วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2559

การซื้อรถดูดกวาดถนนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 พฤศจิกายน 2559
 • - 08 ธันวาคม 2559
 • วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2559

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟฟ้า ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๘/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤศจิกายน 2559
 • - 02 ธันวาคม 2559
 • วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559

การจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤศจิกายน 2559
 • - 02 ธันวาคม 2559
 • วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559

การจ้างปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายระบบเก็บค่าผ่านทางเงินสด ระดับศูนย์ควบคุม (HQ) และเครื่องประมวลผลโปรแกรมประยุกต์ (Application Server)

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๕/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤศจิกายน 2559
 • - 25 พฤศจิกายน 2559
 • วันอังคาร, 15 พฤศจิกายน 2559

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๖/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 พฤศจิกายน 2559
 • - 13 พฤศจิกายน 2559
 • วันพฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2559

การจัดซื้อโปรแกรมบริหารสำนักงาน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๔/๕๙
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 พฤศจิกายน 2559
 • - 12 พฤศจิกายน 2559
 • วันพุธ, 02 พฤศจิกายน 2559


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 57 , ผู้ชมทั้งหมด : 7488

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย