การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Digital Video Recorder) จำนวน ๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 ธันวาคม 2559
 • - 05 มกราคม 2560
 • วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559

การซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๖ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 ธันวาคม 2559
 • - 05 มกราคม 2560
 • วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559

การซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 ธันวาคม 2559
 • - 05 มกราคม 2560
 • วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559

การซื้อรถกระเช้า ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า ๒๕ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ธันวาคม 2559
 • - 31 ธันวาคม 2559
 • วันพุธ, 21 ธันวาคม 2559

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมส่วนควบ จำนวน ๔ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ป.๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 ธันวาคม 2559
 • - 29 ธันวาคม 2559
 • วันจันทร์, 19 ธันวาคม 2559

การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๒๕ ตัน ๑๐ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบอิเล็กทรอนิกส์ไซรนและเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ จำนวน ๒ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ธันวาคม 2559
 • - 25 ธันวาคม 2559
 • วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559

การซื้อระบบอุปกรณ์จุดจำหน่าย (Point Of Sale) สำหรับศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓)

 • เลขที่ : กพด.ป.๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ธันวาคม 2559
 • - 25 ธันวาคม 2559
 • วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 53 , ผู้ชมทั้งหมด : 7484

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย