การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถยนต์อาคาร CCB๓

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 19 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันพฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2560

การจ้างปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ด่านฯ ดินแดง และ ด่านฯ บางนา)

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 18 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันพุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2560

การซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ จำนวน ๒๐ อาคารด่าน

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 18 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันพุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2560

การจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพช่องทางเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติในทางด่วนเฉลิมมหาานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๔ ช่องทาง

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 18 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันพุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2560

การจัดซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ Antenna สำหรับ ETC จำนวน ๑๘ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 17 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2560

การจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูลของระบบศูนย์กลาง

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 17 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2560

การจ้างปรับปรุงพื้นผิวจราจรคอนกรีตช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ขาเข้า จำนวน ๑๒ ช่องทาง

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 12 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2560

การจ้างจัดทำระบบกันซึมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 12 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2560

การจ้างปรับปรุงพื้นผิวจราจรคอนกรีตช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ขาเข้า จำนวน ๑๒ ช่องทาง

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 12 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 57 , ผู้ชมทั้งหมด : 7488

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย