การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างซ่อมระบบสัญญาณไฟเตือนการบิเสารับ-ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสาร จำนวน ๔ ต้น

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กันยายน 2563
 • วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

การซื้อระบบ Monitoring ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป. ๑๒๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 มิถุนายน 2563
 • วันจันทร์, 08 มิถุนายน 2563

การจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๖๕/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2562
 • วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562

การจัดซื้อระบบแสดงผลแบบวีดีโอ streaming บนอุปกณ์เคลื่อนที่

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2561

การจ้างโครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๔

 • เลขที่ : กพด.ป.๙๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2560
 • - 10 พฤศจิกายน 2560
 • วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2560

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางขึึ้น-ลง และต่างระดับ

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2560
 • - 28 ตุลาคม 2560
 • วันพุธ, 18 ตุลาคม 2560

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 ตุลาคม 2560
 • - 22 ตุลาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Antenna) จำนวน 64 เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๒๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 ตุลาคม 2560
 • - 20 ตุลาคม 2560
 • วันอังคาร, 10 ตุลาคม 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๖๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 ตุลาคม 2560
 • - 19 ตุลาคม 2560
 • วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 32 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 206 , ผู้ชมทั้งหมด : 9216

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย