การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ซื้ออุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง

34
27 ตุลาคม 2557
ซื้ออุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๒/๕๘
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 27 ตุลาคม 2557
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันอังคาร, 04 พฤศจิกายน 2557
309.85 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 41 , ผู้ชมทั้งหมด : 7072

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย