การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์

54
08 ธันวาคม 2557
ซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๑๕/๕๘
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 08 ธันวาคม 2557
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 17 ธันวาคม 2557
1021.75 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7893

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย