การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อระบบควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายระยะไกลผ่านเครือข่าย

34
01 ธันวาคม 2557
ซื้อระบบควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายระยะไกลผ่านเครือข่าย
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๑๓/๕๘
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 01 ธันวาคม 2557
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2557
554.44 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 24 , ผู้ชมทั้งหมด : 7055

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย