การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน

43
10 มิถุนายน 2558
ซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๕๕/๕๘
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 10 มิถุนายน 2558
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2558
319.79 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 40 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 214 , ผู้ชมทั้งหมด : 9224

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย