การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อบัตรอัตโนมัติ (On Board Unit : OBU) พร้อมอุปกรณ์เสริมจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ชุด

94
28 ตุลาคม 2556
ซื้อบัตรอัตโนมัติ (On Board Unit : OBU) พร้อมอุปกรณ์เสริมจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ชุด
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๕/๕๗
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2556
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2556
135.65 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 24 , ผู้ชมทั้งหมด : 7118

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย