การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จ้างต่อเติมอาคาร ๑ จตุจักร กทพ. (บริเวณห้องประชุมชั้น ๒ และดาดฟ้าชั้น ๓)

45
12 กันยายน 2556
จ้างต่อเติมอาคาร ๑ จตุจักร กทพ. (บริเวณห้องประชุมชั้น ๒ และดาดฟ้าชั้น ๓)
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๗๘/๕๖
  • วันที่ประกาศ:
    วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2556
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 20 กันยายน 2556
160.42 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 11 , ผู้ชมทั้งหมด : 7105

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย