การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จ้างงานต่อเติมอาคาร ๑ จตุจักร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(บริเวณห้องประชุม ชั้น ๒ และดาดฟ้าชั้น ๓)

40
13 มกราคม 2557
จ้างงานต่อเติมอาคาร ๑ จตุจักร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(บริเวณห้องประชุม ชั้น ๒ และดาดฟ้าชั้น ๓)
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๑๗/๕๗
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 13 มกราคม 2557
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันอังคาร, 21 มกราคม 2557
3967.31 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 24 , ผู้ชมทั้งหมด : 7118

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย