การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งานปรับปรุงฝ้าเพดาน CANOPY ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช

40
15 ตุลาคม 2556
งานปรับปรุงฝ้าเพดาน CANOPY ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๔/๕๗
  • วันที่ประกาศ:
    วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2556
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2556
146.67 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 28 , ผู้ชมทั้งหมด : 6867

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย