การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการแข่งขันการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรนิกส์การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนินไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟฟ้าทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี (๓๖ เดือน)

12
06 กันยายน 2556
การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการแข่งขันการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรนิกส์การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนินไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟฟ้าทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี (๓๖ เดือน)
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๖๕/๕๖
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 06 กันยายน 2556
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 06 กันยายน 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 11 , ผู้ชมทั้งหมด : 7105

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย