การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การเช่าใช้โปรแกรมบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์

60
03 มิถุนายน 2557
การเช่าใช้โปรแกรมบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๓๙/๕๗
  • วันที่ประกาศ:
    วันอังคาร, 03 มิถุนายน 2557
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 13 มิถุนายน 2557
377.56 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 6 , ผู้ชมทั้งหมด : 7543

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย