การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

48
21 พฤศจิกายน 2556
การซื้อระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๑๒/๕๗
  • วันที่ประกาศ:
    วันพฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน 2556
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2556
2321.8 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 31 , ผู้ชมทั้งหมด : 7125

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย