การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็ทรอนิกส์ไซเรน เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ และอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ

26
02 กันยายน 2559
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็ทรอนิกส์ไซเรน เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ และอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๑๐๐/๕๙
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 02 กันยายน 2559
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559
6772.66 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 47 , ผู้ชมทั้งหมด : 7017

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย