การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

39
08 พฤศจิกายน 2556
การซื้อการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๑๐/๕๗
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2556
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2556
2332.02 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 28 , ผู้ชมทั้งหมด : 6867

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย