การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซืื้อรถจักรยานยนต์ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LE อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและอุปกรณ์ จำนวน ๓๘ คัน

36
26 สิงหาคม 2559
การซืื้อรถจักรยานยนต์ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LE อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและอุปกรณ์ จำนวน ๓๘ คัน
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.๙๙/๕๙
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 26 สิงหาคม 2559
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, 05 กันยายน 2559
2020.09 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 34 , ผู้ชมทั้งหมด : 7065

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย