การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ เล่ม

36
13 กันยายน 2559
การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ เล่ม
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๑๐๒/๕๙
  • วันที่ประกาศ:
    วันอังคาร, 13 กันยายน 2559
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 16 กันยายน 2559
4803.24 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 1367 , ผู้ชมทั้งหมด : 6817

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย