การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายระบบเก็บค่าผ่านทางเงินสด ระดับศูนย์ควบคุม (HQ) และเครื่องประมวลผลโปรแกรมประยุกต์ (Application Server)

59
19 กันยายน 2559
การจ้างปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายระบบเก็บค่าผ่านทางเงินสด ระดับศูนย์ควบคุม (HQ) และเครื่องประมวลผลโปรแกรมประยุกต์ (Application Server)
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๑๐๕/๕๙
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 19 กันยายน 2559
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันอังคาร, 27 กันยายน 2559
6686.88 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 47 , ผู้ชมทั้งหมด : 7017

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย