การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างปรับปรุงระบบ CS Database Backup ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ

71
22 กุมภาพันธ์ 2560
การจ้างปรับปรุงระบบ CS Database Backup ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๕๓/๖๐
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2560
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 02 มีนาคม 2560
2974.31 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7556

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย