การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างปรับปรุงผิวจราจร บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณต่างระดับท่าเรือ

45
16 กุมภาพันธ์ 2560
การจ้างปรับปรุงผิวจราจร บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณต่างระดับท่าเรือ
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๕๑/๖๐
  • วันที่ประกาศ:
    วันพฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2560
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2560
6418.36 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 6946

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย