การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี

55
19 ธันวาคม 2557
การจ้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๒๐/๕๘
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 19 ธันวาคม 2557
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, 29 ธันวาคม 2557
657.81 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7902

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย