การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างงานปรับปรุงห้องทำงานกองตรวจสอบ ๑ และ ๒

57
25 เมษายน 2557
การจ้างงานปรับปรุงห้องทำงานกองตรวจสอบ ๑ และ ๒
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๓๓/๕๗
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 25 เมษายน 2557
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 07 พฤษภาคม 2557
1905.92 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 6 , ผู้ชมทั้งหมด : 7543

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย