การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อ บนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริวเณทางเข้าดา่นเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท ๖๒

55
26 ธันวาคม 2559
การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อ บนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริวเณทางเข้าดา่นเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท ๖๒
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๓๙/๖๐
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 05 มกราคม 2560
4132.11 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7556

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย