การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างงานจัดทำป้ายสวนราชดำริหรรษาประชาราษฎร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาบริเวณกลางสระน้ำ และงานปรับปรุงป้ายสวนราชดำริหรรษาประชาราษฎร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา บริเวณกลางเข้าสวน

55
09 ตุลาคม 2556
การจ้างงานจัดทำป้ายสวนราชดำริหรรษาประชาราษฎร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาบริเวณกลางสระน้ำ และงานปรับปรุงป้ายสวนราชดำริหรรษาประชาราษฎร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา บริเวณกลางเข้าสวน
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๑/๕๗
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 09 ตุลาคม 2556
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 24 , ผู้ชมทั้งหมด : 7118

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย