การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจัดซื้อไฟบอกช่่องทางสีแดง (ไฟกากบาท) (Overhead Traffic Red : OTL) จำนวน ๑๐๐ ชุด

49
28 มีนาคม 2560
การจัดซื้อไฟบอกช่่องทางสีแดง (ไฟกากบาท) (Overhead Traffic Red : OTL) จำนวน ๑๐๐ ชุด
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ส.๗๔/๖๐
  • วันที่ประกาศ:
    วันอังคาร, 28 มีนาคม 2560
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 07 เมษายน 2560
354.34 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 46 , ผู้ชมทั้งหมด : 6947

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย