การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจัดซื้อเครื่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเคลื่อนที่ได้ (Portable Toll Collection Machine)

43
27 กันยายน 2559
การจัดซื้อเครื่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเคลื่อนที่ได้ (Portable Toll Collection Machine)
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๑๐๗/๕๙
  • วันที่ประกาศ:
    วันอังคาร, 27 กันยายน 2559
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 05 ตุลาคม 2559
4802.52 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 24 , ผู้ชมทั้งหมด : 7055

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย