การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบ MTC จำนวน ๕๒ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มกราคม 2560
 • - 27 มกราคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 19 มกราคม 2560

การซื้อรถบรรทุก ๑๐ ล้อ กระเช้าและเครน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 มกราคม 2560
 • - 26 มกราคม 2560
 • วันพุธ, 18 มกราคม 2560

การซื้อรถกระเช้า ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า ๒๕ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 มกราคม 2560
 • - 23 มกราคม 2560
 • วันอังคาร, 17 มกราคม 2560

การจ้างปรับปรุงด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มกราคม 2560
 • - 16 มกราคม 2560
 • วันศุกร์, 06 มกราคม 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๑๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 ธันวาคม 2559
 • - 06 มกราคม 2560
 • วันพุธ, 28 ธันวาคม 2559

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อ บนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริวเณทางเข้าดา่นเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท ๖๒

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 ธันวาคม 2559
 • - 05 มกราคม 2560
 • วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559

การจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ธันวาคม 2559
 • - 29 ธันวาคม 2559
 • วันพุธ, 21 ธันวาคม 2559

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจร บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.๑๐+๐๐๐-๑๔+๒๐๐ ทิศทางท่าเรือ-บางนา และบริเวณต่างระดับท่าเรือ

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ธันวาคม 2559
 • - 29 ธันวาคม 2559
 • วันพุธ, 21 ธันวาคม 2559

การจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพช่องทางเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติในทางด่วนเฉลิมมหาานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๔ ช่องทาง

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 ธันวาคม 2559
 • - 28 ธันวาคม 2559
 • วันอังคาร, 20 ธันวาคม 2559

การจัดซื้ออุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) บนทางพิเศษ

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ธันวาคม 2559
 • - 23 ธันวาคม 2559
 • วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 40 , ผู้ชมทั้งหมด : 7200

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย