การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างปรับปรุงระบบ CS Database Backup ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 02 มีนาคม 2560
 • วันพุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2560

การจัดซื้อเครื่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ (Portable Electronic Toll Collection : P-ETC) จำนวน ๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 01 มีนาคม 2560
 • วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2560

เลื่อนกำหนดวันเสนอราคาตามประกาศเลขที่ กพด.ป.๕๐/๖๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 02 มีนาคม 2560
 • วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2560

การจ้างปรับปรุงผิวจราจร บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณต่างระดับท่าเรือ

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 24 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันพฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2560

การจ้างปรับปรุงผิวจราจร บริเวณต่างระดับรามอินทรา ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 15 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันอังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2560

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณทางลงสุขุมวิท

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 09 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2560

การจ้างงานก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณสถานีรถไพบางบำหรุ ฝั่งตะวันออก

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2560
 • - 08 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันอังคาร, 31 มกราคม 2560

การจ้างปรับปรุงระบบ CS Database Server ศูนย์สำรองของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2560
 • - 08 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันอังคาร, 31 มกราคม 2560

การจ้างงานเสริมกำลังฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มกราคม 2560
 • - 01 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันอังคาร, 24 มกราคม 2560

การจ้างงานปรับปรุงแผ่นยางรองคานของโครงสร้างทางพิเศษ

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มกราคม 2560
 • - 31 มกราคม 2560
 • วันจันทร์, 23 มกราคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 40 , ผู้ชมทั้งหมด : 7200

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย