การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มีนาคม 2560
 • - 31 มีนาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560

การซื้อระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มีนาคม 2560
 • - 21 เมษายน 2560
 • วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560

การจ้างงานปรับปรุงแผ่นยางรองคานของโครงสร้างทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S๑)

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มีนาคม 2560
 • - 21 มีนาคม 2560
 • วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560

การซือเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเชื่อมต่อ (Gateway) ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติระหว่าง กทพ.(Easy Pass) กับกรมทางหลลวง (M-Pass)

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 มีนาคม 2560
 • - 21 มีนาคม 2560
 • วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560

การจัดซื้อระบบเครื่องบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเครือข่าย (NVR) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มีนาคม 2560
 • - 17 มีนาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 09 มีนาคม 2560

การซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทน/เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 มีนาคม 2560
 • - 16 มีนาคม 2560
 • วันพุธ, 08 มีนาคม 2560

การจ้างงานปรับปรุงลานจอดเครื่องจักร ฝบร. อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 มีนาคม 2560
 • - 14 มีนาคม 2560
 • วันพุธ, 08 มีนาคม 2560

การจ้างงานติดตั้งทางเดิน (Walk Way) บริเวณ Back Span สะพานกาญจนาภิเษก

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 มีนาคม 2560
 • - 16 มีนาคม 2560
 • วันพุธ, 08 มีนาคม 2560

การจ้างงานปรับปรุงตะแกรงระบายน้ำ บนทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 มีนาคม 2560
 • - 09 มีนาคม 2560
 • วันพุธ, 01 มีนาคม 2560

การซื้อรถกู้ภัยขนาด ๒ ตัน พร้อมชุดยกลากจูง สัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ จำนวน ๒ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 02 มีนาคม 2560
 • วันพุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7556

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย