การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน เทท้าย และสัญญาณไฟวับวาบ

 • เลขที่ : กพด.ป.๓/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2556
 • - 24 ตุลาคม 2556
 • วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2556

การซื้ออุปกรณ์เครือข่ายของระบบเก็บค่าผ่านทาง

 • เลขที่ : กพด.ป.๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2556
 • - 24 ตุลาคม 2556
 • วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2556

ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ๖ ล้อ พร้อมเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ สัญญาณไฟวับวาบ และสัญญาณไฟลูกศร จำนวน ๔ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๖/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2556
 • - 25 ตุลาคม 2556
 • วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2556

ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสและสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๙ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๐/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กันยายน 2556
 • - 07 ตุลาคม 2556
 • วันศุกร์, 27 กันยายน 2556

การจ้างพัฒนาระบบศูนย์รวมข้อมูลการเก็บค่าผ่านทาง เพื่อการบริการงานสำนักงานภายใน (Back Office)

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๙/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กันยายน 2556
 • - 20 กันยายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2556

จ้างต่อเติมอาคาร ๑ จตุจักร กทพ. (บริเวณห้องประชุมชั้น ๒ และดาดฟ้าชั้น ๓)

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๘/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กันยายน 2556
 • - 20 กันยายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2556

ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๒ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๗/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กันยายน 2556
 • - 20 กันยายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2556

ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ๖ ล้อ พร้อมเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์สัญญาณไฟวับวาบ และสัญญาณไฟลูกศร

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๖/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กันยายน 2556
 • - 10 กันยายน 2556
 • วันจันทร์, 02 กันยายน 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 38 , ผู้ชมทั้งหมด : 7778

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย