การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน จำนวน ๑๐ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๓/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 ธันวาคม 2556
 • - 12 ธันวาคม 2556
 • วันจันทร์, 02 ธันวาคม 2556

การซื้อระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 พฤศจิกายน 2556
 • - 29 พฤศจิกายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน 2556

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 พฤศจิกายน 2556
 • - 26 พฤศจิกายน 2556
 • วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2556

การซื้อการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤศจิกายน 2556
 • - 19 พฤศจิกายน 2556
 • วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2556

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรทางราบระดับดิน ทางพิเศษกาญจาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๘/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤศจิกายน 2556
 • - 18 พฤศจิกายน 2556
 • วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2556

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมกู้ภัยของกองกู้ภัยและสื่อสาร

 • เลขที่ : กพด.ป.๙/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤศจิกายน 2556
 • - 18 พฤศจิกายน 2556
 • วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2556

ซื้อรถดูดกวาดถนนพร้อมอุปกรณ์ เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ สัญญาณไฟวับวาบและสัญญาณไฟลูกศร จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤศจิกายน 2556
 • - 19 พฤศจิกายน 2556
 • วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2556

การซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน ๒๐ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๖/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 พฤศจิกายน 2556
 • - 14 พฤศจิกายน 2556
 • วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2556

ซื้อบัตรอัตโนมัติ (On Board Unit : OBU) พร้อมอุปกรณ์เสริมจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 ตุลาคม 2556
 • - 01 พฤศจิกายน 2556
 • วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2556

งานปรับปรุงฝ้าเพดาน CANOPY ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๔/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 ตุลาคม 2556
 • - 24 ตุลาคม 2556
 • วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 38 , ผู้ชมทั้งหมด : 7778

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย