การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2557
 • - 30 กรกฎาคม 2557
 • วันอังคาร, 22 กรกฎาคม 2557

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวน สนามหญ้า และตัดหญ้า กำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษและอาคารสำนักงาน ต่อเนื่อง ๓ ปี

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๐/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กรกฎาคม 2557
 • - 29 กรกฎาคม 2557
 • วันจันทร์, 21 กรกฎาคม 2557

ซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เทท้าย และสัญญาณไฟวับวาบ

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๙/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กรกฎาคม 2557
 • - 25 กรกฎาคม 2557
 • วันพฤหัสบดี, 17 กรกฎาคม 2557

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ต่อเนื่อง ๒ ปี

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๘/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 กรกฎาคม 2557
 • - 24 กรกฎาคม 2557
 • วันพุธ, 16 กรกฎาคม 2557

ซื้อรถบรรทุกขนาด ๒ ตัน ๖ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ฯ

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กรกฎาคม 2557
 • - 09 กรกฎาคม 2557
 • วันอังคาร, 01 กรกฎาคม 2557

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบมีกระบะเทท้าย พร้อมสัญญาณไฟวับวาบชนิดแผง จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๖/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2557
 • - 10 กรกฎาคม 2557
 • วันจันทร์, 30 มิถุนายน 2557

การจ้างติดตั้งกำแพงกั้นเสียง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณดินแดง

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2557
 • - 04 กรกฎาคม 2557
 • วันศุกร์, 20 มิถุนายน 2557

การจ้างก่อสร้างกำแพงกันฝนบริเวณตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านฯ สุวรรณภูมิ ๑ และด่านฯ สุวรรณภูมิ ๒

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๔/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 มิถุนายน 2557
 • - 25 มิถุนายน 2557
 • วันอังคาร, 17 มิถุนายน 2557

ซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๕ ตัน ๖ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟไซเรนวับวาบและวิทยุรับ-ส่งติดรถยนต์ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 มิถุนายน 2557
 • - 18 มิถุนายน 2557
 • วันอังคาร, 10 มิถุนายน 2557


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7893

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย