การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างติดตั้งกำแพงกั้นเสียง บริเวณโรงเรียนพูนสิน บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กันยายน 2557
 • - 15 กันยายน 2557
 • วันศุกร์, 05 กันยายน 2557

งานก่อสร้างห้องพักนอนด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางนา กม.๖ (ขาเข้า)

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๐/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 สิงหาคม 2557
 • - 08 กันยายน 2557
 • วันศุกร์, 29 สิงหาคม 2557

ซื้ออุปกรณ์งานปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลแบบเงินสดทางพิเศษกาญจนาภิเษก (HQ CCB๖) แบบกระจายการทำงานของข้อมูล

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๘/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2557
 • - 27 สิงหาคม 2557
 • วันอังคาร, 19 สิงหาคม 2557

จ้างต่อเติมอาคาร ๑ จตุจักร กทพ. (บริเวณด้านหลังชั้น ๑-๖)

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 สิงหาคม 2557
 • - 21 สิงหาคม 2557
 • วันพุธ, 13 สิงหาคม 2557

จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มอาคารสำนักงาน กลุ่มอาคารเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และกลุ่มงานบนทางพิเศษ ต่อเนื่อง ๒ ปี

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๖/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2557
 • - 20 สิงหาคม 2557
 • วันศุกร์, 08 สิงหาคม 2557

ซื้อบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card)จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บัตร

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 สิงหาคม 2557
 • - 14 สิงหาคม 2557
 • วันพฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2557

การเช่าบริการสื่อสารข้อมูล (ต่อเนื่อง ๒ ปี)

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๓/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2557
 • - 01 สิงหาคม 2557
 • วันพฤหัสบดี, 24 กรกฎาคม 2557

ซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Digital Video Recorder) จำนวน 5 ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2557
 • - 30 กรกฎาคม 2557
 • วันอังคาร, 22 กรกฎาคม 2557


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7893

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย