การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน CANOPY ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๖/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 ธันวาคม 2557
 • - 17 ธันวาคม 2557
 • วันจันทร์, 08 ธันวาคม 2557

ซื้อระบบควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายระยะไกลผ่านเครือข่าย

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๓/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 ธันวาคม 2557
 • - 11 ธันวาคม 2557
 • วันจันทร์, 01 ธันวาคม 2557

การซื้อรถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์ เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ สัญญาณไฟวับวาบและสัญญาณไฟลูกศร จำนวน ๔ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๔/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 ธันวาคม 2557
 • - 11 ธันวาคม 2557
 • วันจันทร์, 01 ธันวาคม 2557

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวน สนามหญ้า และตัดหญ้า กำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษและอาคารสำนักงาน ต่อเนื่อง ๒ ปี ๘ เดือน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๒/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤศจิกายน 2557
 • - 04 ธันวาคม 2557
 • วันพุธ, 26 พฤศจิกายน 2557

จ้างปรับปรุงผิวจราจร ทางขึ้น-ลง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤศจิกายน 2557
 • - 04 ธันวาคม 2557
 • วันพุธ, 26 พฤศจิกายน 2557

จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน CANOPY ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤศจิกายน 2557
 • - 04 ธันวาคม 2557
 • วันพุธ, 26 พฤศจิกายน 2557

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้ายพร้อมสัญญาณไฟวับวาบชนิดแผง และเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ จำนวน ๒ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๙/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 พฤศจิกายน 2557
 • - 03 ธันวาคม 2557
 • วันอังคาร, 25 พฤศจิกายน 2557

การจ้างติดตั้งระบบจ่ายบัตรอัตโนม้ติ และปรับปรุงตัวรับบัตรสายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๘/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 พฤศจิกายน 2557
 • - 28 พฤศจิกายน 2557
 • วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557

จ้างติดตั้งกำแพงกั้นเสียง บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางราบระดับดิน ราบบ่อนไก่

 • เลขที่ : กพด.ป.๗/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 พฤศจิกายน 2557
 • - 27 พฤศจิกายน 2557
 • วันพุธ, 19 พฤศจิกายน 2557

จ้างจัดทำระบบกันซึมบนหลังคา อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๖/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤศจิกายน 2557
 • - 24 พฤศจิกายน 2557
 • วันอังคาร, 18 พฤศจิกายน 2557


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 35 , ผู้ชมทั้งหมด : 7877

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย