การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยห้อง ITS Center

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๕/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2557
 • - 06 มกราคม 2558
 • วันพุธ, 24 ธันวาคม 2557

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรระดับดิน บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ใต้ S๑)

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๔/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2557
 • - 06 มกราคม 2558
 • วันพุธ, 24 ธันวาคม 2557

การจ้างซ่อมแซมความเสียหายบนพื้นที่ของกรมทางหลวง ส่งมอบคืนโครงการก่อสร้างทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๓/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 ธันวาคม 2557
 • - 05 มกราคม 2558
 • วันอังคาร, 23 ธันวาคม 2557

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ เล่ม

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๒/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 ธันวาคม 2557
 • - 30 ธันวาคม 2557
 • วันจันทร์, 22 ธันวาคม 2557

การจ้างเปลี่ยนทดแทนระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๑/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 ธันวาคม 2557
 • - 30 ธันวาคม 2557
 • วันจันทร์, 22 ธันวาคม 2557

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๐/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 ธันวาคม 2557
 • - 29 ธันวาคม 2557
 • วันศุกร์, 19 ธันวาคม 2557

การจ้างปรับปรุงผิงจราจร บนทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๘/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ธันวาคม 2557
 • - 26 ธันวาคม 2557
 • วันพฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2557

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหน้า-หลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๙/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ธันวาคม 2557
 • - 26 ธันวาคม 2557
 • วันพฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2557

การจ้างปรับปรุงผิวจราจร บนทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S๑)

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๗/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ธันวาคม 2557
 • - 26 ธันวาคม 2557
 • วันพุธ, 17 ธันวาคม 2557

ซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๕/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 ธันวาคม 2557
 • - 17 ธันวาคม 2557
 • วันจันทร์, 08 ธันวาคม 2557


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 55 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 229 , ผู้ชมทั้งหมด : 9239

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย