การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air) จำนวน ๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๔/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มีนาคม 2558
 • - 24 มีนาคม 2558
 • วันจันทร์, 16 มีนาคม 2558

การซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เทท้าย และสัญญาณไฟวับวาบ

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๓/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มีนาคม 2558
 • - 17 มีนาคม 2558
 • วันจันทร์, 09 มีนาคม 2558

การจ้างก่อสร้างโครงการสวนสุขภาพการทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษรัชดาภิเษก ทางลงประชานุกูล

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๒/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2558
 • - 09 มีนาคม 2558
 • วันพฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2558

การซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑๔ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๑/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2558
 • - 06 มีนาคม 2558
 • วันพุธ, 25 กุมภาพันธ์ 2558

ซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๐/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2558
 • - 27 กุมภาพันธ์ 2558
 • วันพฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2558

การซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับการพัฒนาปรัปบรุงระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP)

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๙/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2558
 • - 24 กุมภาพันธ์ 2558
 • วันจันทร์, 16 กุมภาพันธ์ 2558

การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวน สนามหญ้า และตัดหญ้า กำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษ และอาคารสำนักงาน ต่อเนื่อง ๒ ปี ๘ เดือน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๒/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กุมภาพันธ์ 2558
 • - 21 กุมภาพันธ์ 2558
 • วันพุธ, 11 กุมภาพันธ์ 2558

ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาอลูมิเนียมและสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๖ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๘/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กุมภาพันธ์ 2558
 • - 13 กุมภาพันธ์ 2558
 • วันพฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2558

การซื้อรถดูดกวาดถนนพร้อมอุปกรณ์ เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์สัญญาณไฟวับวาบ และสัญญาณไฟลูกศร จำนวน ๓ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๗/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มกราคม 2558
 • - 09 กุมภาพันธ์ 2558
 • วันศุกร์, 30 มกราคม 2558

การจ้างปรับปรุงผิวจราจร หน้าด่าเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๖/๕๘
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มกราคม 2558
 • - 04 กุมภาพันธ์ 2558
 • วันพุธ, 28 มกราคม 2558


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7893

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย